EnglishБългарскиHome

"РОДИНА-ПОПОВО" ООД

    Партньори

Партньори на “Родина-Попово” ООД са водещи фирми от Германия, Канада, САЩ, Франция и др. Отношенията с партньорите се градят на основата на взаимно зачитане на интересите, висок професионализъм и качество на продукцията, които представляват естествена предпоставка за ползотворно дългосрочно сътрудничество. "Родина-Попово" ООД членува в "Българската асоциация на производителите и износителите на облекло" (БАПИОТ) и Българска стопанска камара. (Сертификати и награди)

Контакти:
Инж. Георги Керезов
управител на "Родина-Попово" ООД
тел. 0608/40002
факс 0608/40011
e-mail: kerezov@rodina-popovo.bg
Web design by Digital Systems Limited Ltd