БългарскиHomeEnglish

"РОДИНА-ПОПОВО" ООД

    История

Фирмата е създадена през 1962г. под името ДИП "Родина" в гр. Попово. Градът наброява 18 000 жители и се намира в близост до трите стари столици на България – Плиска, Преслав и Велико Търново. Селището е с древна история (още от ІV в. пр.н.е.), преминаващa през различни културни епохи – тракийска, римска, османска и българска.

Понастоящем градът, който има отлични природни условия за развитие на интензивно земеделие, селски и ловен туризъм, се развива и като индустриален производствен център. Фирмата преминава различни стадии на доразвитие, като от 1996г. е частно дружество в холдингова структура.
Web design by Digital Systems Limited Ltd