English Български Home
"Родина-Холдинг" АД е 100% частно акционерно дружество. Регистрирано е като Акционерно дружество през 1995г. с цел участие в приватизацията на държавна фирма Родина, която е с 40 годишен опит в производството на облекла с експортна насоченост. В началото на 2004г. е пререгистрирано като Холдинг и понастоящем в състава си има 3 дъщерни дружества :
"Родина-Попово" ООД - дамска конфекция за експорт и собствена марка “Радина”
"Родина Солар - Инженеринг" ООД - строителство; техническа поддръжка, алтернативна енергетика
"Родина-Агро" ЕООД – органично земеделие; замразяване на плодове и зеленчуци
Web design by Digital Systems Limited Ltd